петък, 17 юни 2016 г.

Ирина Генова - "Образи на улицата в творчеството на Сирак Скитник".

Ирина Генова, "Образи на улицата в творчеството на Сирак Скитник". 
- В: Сирак Скитник (Изкуство и улицата). Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 
с. 21-38.


Няма коментари: