петък, 17 юни 2016 г.

Ирина Генова - "Високото" и "Ниското" - възгледите на Сирак Скитник за изкуството в пространствата на всекидневието

Ирина Генова, ""Високото" и "Ниското" - възгледите на Сирак Скитник за изкуството 
в пространстваа на всекидневието". - В: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността. С., НБУ, с. 252-259;Няма коментари: