петък, 22 април 2016 г.

Как се отнема авторско право

През 2015 г. като служител в Музея за история на София бях натоварена със заповед на директора от 16.04. да оглавя екип от 4 души за съставяне на временна изложба за градоустройството на София, която да се открие едновременно с постоянната експозиция на музея в сградата на бившата Централна минерална баня, по случай деня на София - 17 септември. 
Поради кратките срокове се работеше изключително интензивно. Екипът се разшири, за да се покрият бързо дейности, които ръководството не бе предвидило в заповедта си. В края на м. май концепцията беше готова, а след множество контакти с различни институции за издирване на планове на София в края на м. юли бе готов и тематико-експозиционният план с оформена структура на експозицията и попълнени наименования на всички експонати, сигнатури, образи, подробен финансов план.
Въпреки трудностите и пречките, след изтощителни занимания, изложбата с текстове на български и английски език все пак бе завършена навреме за посещението на ръководни лица от Столичната община и от Държавата - на 16.09., и за официалното откриване на музея - на 17.09.
Последваха убийствени критики от колегите в музея и липса на каквото и да било разгласяване на изложбата, освен публикации в интернет - на колеги и на екипа.
http://artstudies.bg/platforma/?p=368
http://sofiazanas.blogspot.bg/2015/10/blog-post.htmlhttp://sofiazanas.blogspot.bg/2015/09/blog-post.html

https://www.facebook.com/knowSofia/posts/561214320703208
Поради притеснените срокове, предвиденият във финансовия план каталог не можеше да бъде готов за откриването. Макар че периодът до края на годината бе подходящ той да се подготви, работата бе осуетена. В края на декември 2015 г. аз се пенсионирах.

В началото на март 2016 г. издателят, чиято оферта бе приета при изготвянето на изложбата, ми се обади, че се подготвя договор за издаването на каталог. Зарадвах се. На 25 март е бил подписан договорът с ръководството на Музея за история на София.
Срокът за подготовка беше убийствено кратък - директорката беше решила каталогът да се представи на 18 април - международният ден на недвижимите паметници на културата.
Започнахме работа - лично аз без договор, без уговорки с административното ръководство. Самото административно ръководство не ми се обади дори. Смятах за свой морален дълг да довърша нещата до край. 

Разпределихме работата между членовете на екипа.  
Най-голям дял се падна на мен. Работех усилено, понякога без прекъсване през нощта. 
И когато всичко беше готово, получих писмо от своята колежка В.В., в подготовката на чиито материали също бях участвала, че ми забранява повече да се занимавам с цялото издание.
Поводът - обърнати настрани чертежи. Причината - създадени затруднения на издателя.
Първоначално ми прозвуча странно, още повече, че същата колежка бе публикувала хвалебствена рецензия на друга книга за градоустройството на София, където също имаше планове, обърнати под 90 градуса в страниците.
Едва по-късно получих писмо и от директорката с поправки в електронната коректура на изданието, където тя - археолог, занимаващ се с антична Сердика, беше редактирала смислово мои текст за градоустройството на София през ХIX век.
Същевременно, тя бе подменила вече изготвения от мен предговор към изданието със свой, и наредила редица други промени. Към всичко това имаше обвинение, че не съм й изпращала материалите за съгласуване. Бях скандализарана. 

Незачитане и брутална неколегиалност доведоха до печалния резултат да заявя, че оттеглям собствения си труд, който съставлява към 80 % от цялото книжно тяло. 

Sent: Monday, April 11, 2016 8:01 PM
Subject: Fw: каталог градоустройство 

 Уважаема Госпожо Директор,
Днес следобед бях любезно информирана от колегата Г.К.
за състоялия се разговор между Вас и други представители 
на музея, по Ваша покана, във връзка с подготвяното с финансиране от Музея
издание "Градоустройството на София - Пулсът във времето".
Както Ви е известно, 
във въпросното издание имам не малко участие с познания, личен труд и материали.

Тъй като аз не съм била поканена, нито до момента съм информирана
за взетите от Вас административни решения,
и тъй като ми бе предадено, че музеят ще реши как да изглежда изданието,
тъй като той го финансира,
Ви обръщам внимание за следното:
С професионалните си познания по темата, труда и материалите, които съм вложила,
аз също индиректно финансирам въпросното издание.
Вие отхвърляте в изданието да има предговор от името на колектива, 
където да се обясни подробно кой какъв дял има в подготовката на изложбата
и заменяте този предговор с друг от името на административното ръководство.
Вие не желаете да признаете, че изданието е пряка последица от изложбата.
Но същевременно пропускате факта, че с официална заповед бях назначена 
за "председател на авторския колектив".
Именно по силата на тази водеща позиция аз съм единственият човек от целия екип, 
който познава всички материали и който има немалък дял в тяхното издирване,
подбор, обработване, изготвяне на текстове, подредба в 
подготвяната книга.

Вие забравихте това обстоятелство, когато решихте да се пристъпи към издаване на книгата.
Опитахте се да ме подминете. Не ме потърсихте за личен контакт, за да изясним нещата.
Но колегите нямаше да могат да се справят без моето участие в подготовката на книгата в този вид, който има в момента.
Опитвате се да ме заобиколите и сега.
Като взимате решения за съдържанието и оформлението на изданието, 
без дори да ме осведомите за това.

Обръщам Ви внимание,обаче, 
че не можете да заобиколите авторското ми право върху материалите, 
които съм обработвала, подготвяла, подбирала с личен труд,
текстовете, които са съставени от мен и не на последно място материалите от личния ми архив, 
тъй като всичко това е направено безвъзмездно, извън административната шапка на музея.

Обръщам Ви внимание също така,
че макар и да представлявате институцията, от чието име се подготвя изданието,
средствата, с които го финансирате, не са Ваши лични, а са публични.
Поради това, приемам за свой обществен дълг да 
уведомя Кмета на Столична община
като направя обществено достояние 
накърненото ми достойнство и личен интерес.

С настоящето оттеглям научните си познания, материалите и труда, които съм вложила в това издание.
Заявявам официално, че не желая да бъдат използвани от Музея.
Прилагам файлове, в които е показан онзи дял от общия обем, 
който бихте могли да ползвате в изданието, без да нарушите авторските ми права.

Предлагам Ви Регионалният исторически музей София като правоприемник на 
Музея за история на София, чийто служител бях, когато бе изготвена изложбата,
"Градоустройството на София - Пулсът във времето", 
да се задоволи с материалите от нея, с които разполага в своята сграда
като пана в експозицията, като разпечатки на концепцията и тематико-експозиционния план, като дигитални копия, като не забравяте, че дори и като служител на музея притежавам част от авторското право върху вложените информация и материали.

Надявам се, че ще уведомите своевременно издателя за това.
Любинка Стоилова

Как завърши сагата?
С лов на вещици:
При проверка по устна заповед на директора в отсъствие на засегнатите лица,
комисия от служители на музея е установила "липса на служебна информация".
Част от "липсващата" информация  са материалите по подготовка на изданието
"Градоустройството на София - Пулсът във времето", които носят и моето авторско право.

Няма коментари: