петък, 5 февруари 2016 г.

До Европа и назад

На 04.02. от 18:00 часа, с подкрепата на студио проЖектиране и УАСГ,
в студио проЖектиране на УАСГ бяха представени дипломни проекти на български студенти по архитектура и урбанизъм в чужбина от изложбата "До Европа и назад", подбрани, организирани и представени от Мария Барбудова (дипломант на TU Berlin). Изложбата е част от дългогодишната политика на One Architecture Week да подкрепя качественото архитектурно образование и да инициира диалог между архитектурната теория и практика.
Пред събралата се публика от местни студенти,
подиумът бе предоставен на дипломанти от различни висши учебни заведения в Европа да изложат своите концепции и проектни резултати за обекти в България:

Институт с музей и библиотека за изследване на българската история 1944-1989 г. (на мястото на Мавзолея на Георги Димитров)  (Любомир Пейчев, ТУ Берлин);Университетска библиотека в Студентски град (Радослав Русев, Училище по архитектура в Страсбург, 2009 г.).

 

Регенерация на стари индустриални терени в зона София Север (Тина Николова, Национално висше училище по архитектура в Париж „Ла Вилет");
 

Развитие на западното направление в центъра на София Go West, Sofia! в многовариантна концепция за пространственото оформление на бул "Тодор Александров" (Стефан Стоянов, Училище по архитектура, Страсбург, 2009 г.);
 

Културен маршрут, обхващащ бани при четири минерални извора в Средните Родопи - представящи различни фолклорни легенди (Деница Инджова, Университет по изкуства, Берлин).


Снимките на части от проектите са взети от http://www.citybuild.bg/news/nashi-studenti-chuzhbina-diplomni/30356

Дискусията всъщност представи различни концептуални подходи за решаване и представяне на проектни задачи, усвоени в различни европейски висши училища.
Абсолвентите разказаха за начина, по който са избирали темите си, сроковете за проучването и развиването им, как са онагледили идеите си.


При дългогодишните си занимания с история на архитектурата съм имала възможност да изследвам съдбата и работата на много от българските архитекти, учили в чужбина до Втората световна война и реализирали се професионално в България. 
Всички изтъкнати творци са били отлични студенти, привличани от преподавателите като техни асистенти или сътрудници в частните им ателиета. Въпреки признанието и придобитата висока квалификация, всички те са се завръщали по родните места.
Така в страната са привнесени много бързо актуални европейски тенденции, създали пъстрата картина на следосвобожденската архитектура.

Но рядко се откриват техни проекти от работата им в чужбина.

Ето защо инициативата на Мария Барбудова и One Architecture Week - да се съберат тук студентските проекти, е още един начин България да срещне Европа. 
Л.С.

Няма коментари: