вторник, 14 декември 2010 г.

Bohuslav Fuchs - Architekt der Tschechischen Avantgarde / Бохуслав Фухс - архитект на чешкия авангард

Галерията в партера на офис сградата на австрийската осигурителна компания
Vienna Insurance Group - 'Architektur im Ringturm',
откри на 7.12.2010 г. поредната архитектурна изложба,
посветена на чешкия архитект Бохускав Фухс.
Галерията ще бъде отворена за
изкушените от архитектурата на авангардa
между двете световни войни
от 09.12.2010 до 18.03.2011 г.
Куратор на изложбата e отново Адолф Щилер,
който през 2007 г. откри в Ringturm Gallerie
изложбата "Архитектурни фрагменти: България / Architektonische Fragmente: Bulgarien".

Повече информация на:
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/12/bohuslav-fuchs-architekt-der.html

Няма коментари: