петък, 19 ноември 2010 г.

За нова култура на архитектурата и енергията

Архитектите и слънчевата индустрия
работят за специфичната и реалистична защита на климата.

Ерфурт, 11 ноември 2010:
Три седмици преди конференцията на ООН за климатичните изменения в Cancún
SOLAR-конференцията на Bauhaus доказа,
че предизвикателствата около защитата на климата
могат да бъдат разрешени на международно ниво.
Повече от 350 експерти от 10 страни дискутираха различните аспекти на устойчивите сгради и предствиха специфични решения и задълбочени концепции.

Градостроители, ландшафтни архитекти, архитекти на сгради, строителни инженери, техници, предприемачи, проектанти, дизайнери, ползватели и архитектурни теоретици
от различни научни и икономически институции
могат да научат много от този мултидисциплинарен форум.

Eфективни технологии, продукти и концепции за сгради,
адаптирани към климатичните изисквания и с икономична експлоатация, има.
Единствено липсва тяхната широка употреба.

Ето защо, една от специалните грижи на SOLAR-конференцията на Bauhaus
бе подкрепата на новите проектанти да развиват и прилагат слънчевата архитектура
по новаторски начин.
Защото само ако се развие архитектурна естетика,
съотносима с изискванията за енергийна ефективност
в дългосрочен план ще бъде възможно за технологиите да намерят
нужния прием у градостроителите, проектантите,
дизайнерите и ползвателите на сградите.

Фактът, че конструктивни и новаторски решения съществуват
по почти всички въпроси, свързани с устойчивите сгради,
бе също подчертан от докладчиците
на 3-тата SOLAR-конференция на Bauhaus в Ерфурт:
както за планирането и проектирането, за строителното инженерство, градоустройственото развитие, ландшафтния дизайн,
така и за енергоснабдяването и/енергийните мрежи.
В допълнение към финансирането, устойчивата сграда изисква
и воля да се напуснат конвенционалните идеи и подходи.

Наградата на Bauhaus.SOLAR отива в Мюнстер:
Победителят, награден за първи път с 8,000.00 EUR е
проектът за 'POWER.plant' (завод за производство на енергия)
на Pascal Maas от Факултета по архитектура в Мюнстер.
Това е едно образцово представяне на приложението
на новаторски технологии във фасадата на сградата
и употребата на micro-algae култури
в областта на слънчевата архитектура.

повече вижте на
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/for-new-culture-of-architecture-and.html

Няма коментари: