четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Премия за култура за проф. Джорджо ди Дженова / A premium for culture goes to Giorgio Di Genova

Проф. Джорджо ди Дженова / Giorgio Di Genova бе удостоен с премията за култура ARTECOM-onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) / АРТЕКОМ –
Организация с нестопанска цел за обществена полза, за 2010 година.

Премията е високо престижна и се присъжда обичайно на две години на личности от средите на културата и изкуството, които имат особен принос за обогатяването и остойностяването на съвременната култура и културното наследство.

Проф. Ди Дженова е удостоен с високата премия за своите публикации за модерно и съвременно изкуство, сред които многотомната История на италианското изкуство на ХХ век по поколения, за организирането на многобройни изложби и подготвянето на каталози, за влиятелни си критически статии.
В България проф. Ди Дженова е познат с приноса си в представянето на футуриста от
български произход Николай Дюлгеров, в Рим, Торино и София, и статията в изданието по проекта.
И. Г.
На снимката: проф. Ди Дженова пред изложбата за Николай Дюлгеров

* Николай Дюлгеров - Множествената художествена идентичност (Nicolay Diulgheroff / L’Identità Artistica Multiforme). С. 2008. 108 страници. Ирина Генова (съст.). Автори на статиите: Джорджо Ди Дженова, Ирина Генова.

Няма коментари: