петък, 18 септември 2009 г.

Водата и градът - Покана за пикникТова е
покана за пикник в София
в неделя (20.09.2009) в 12:00
при моста над Перловска река
на ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Евлоги Георгиев"
организиран от Алима Рауи -
студентка в магистърска програма по урбанизъм в University of Paris ІV - Sorbonne.
Halima Rhaoui / Алима Рауи е на стаж в София по покана
на Зам. председателя на СОС Мартин Заимов и и.д. кмета на София Минко Герджиков.
Занимава се с проблeмите на двете реки - Владайска и Перловска,
и тяхното структурообразуващо значение за урбанизацията на София.
При своя престой в София тя се срещна с редица политици,
общественици, журналисти, издатели, проектанти урбанисти и ландшафтни архитекти от НАГ,
от общинските фирми Софпроект, ГИС, ОП "Стара София", с преподаватели от УАСГ,
със специалисти по история на ландшафтната архитектура.
В програмата на 4-тата международна конференция,
организирана от Националната асоциация на общинските служители в България
The European City - Urbanization and achitecture, security and finance
Гранд Хотел "София" (17-18.09.2009),
тя представи своите занимания и идеи за подобряване присъствието на двете реки в града
и значението им за подобряване качествата на средата и качеството на живот на гражданите
с презентацията
"The water in the city -
an urban, landscaped and environmental stakе for the development of Sofia"
(Водата и градът - един урбанистичен, ландшафтен и средови залог за развитието на София).This is
an invitation for a picnic
in Sofia on Sunday (20.09.2009) at 12:00 AM
at the bridge over the Perlovska River
in Graf Ignatiev Str., the corner with Evlogi Georgiev B/d
organized by Halima Rhaoui - a student in the Master's Program of urbanism
at the Université de Paris-Sorbonne.
Halima Rhaoui is on a training in Sofia after the invitation
by the Vice Chairman of the Sofia Municipal Council Martin Zaimov
and by the nowadays Mayor of Sofia Minko Gerdzhikov.

She is interested in the problems of the two rivers - Vladayska and Perlovska,
and their structural importance for the urbanization of Sofia.
During her stay in Sofia she has met a number of politicians,
public persons, journalists, journal editors, designers urbanists and landscape architects from
the Department of Architecture and Townplanning to the Sofia Municipality,
from the municipal enterprises "Sofproject", Geographic Information System (GIS), "Old Sofia",
professors at the University of Architecture Civil Engineering and Geodesy,
as well as historians of landscape architecture.

In the frame of the 4th International Conference
The European City - Urbanization and achitecture, security and finance
at Sofia Grand Hotel (17-18.09.2009)
organized by the National Association of Municipals Clerks in Bulgaria
Halima delivered the presentation
"The water in the city -
an urban, landscaped and environmental stakе for the development of Sofia"

and showed her activities towards the improvement
of both rivers' presence in the city
and their significance for the improvement of citizens' quality of life.

http://www.stroitelstvo.info/architecture/2009/09/18/786915_studentka_po_urbanizum_v_sorbonata_kani_stolichani_na/

Няма коментари: