понеделник, 11 август 2008 г.

Според в. Строителство Градът, бр. 30, 28 юли - 3 август 2008 г.

Проектът за мястото на хотел "Рила" в София е законосъобразен
Окончателно решение ще бъде взето от експертния съвет на общината
Гергана ДИМИТРОВА, Михаил ГЪРКОВ


http://www.stroitelstvo.info/show.php?storyid=530865На мястото на хотел “Рила”, който е на 7 надземни нива, се предвижда да бъде изградена 22-етажна сграда


Внесеният проект за изменение на действащия план за регулация и застрояване на мястото на хотел "Рила" в София, с който се иска ново застрояване с 22 надземни нива и осем подземни, не е в нарушение на закона и има право да бъде реализиран. Това каза по време на специална пресконференция главният архитект на район "Средец" арх. Теодор Тодоров заедно с кмета на района инж. Маргарита Гутева и директора на Национален археологически институт и музей към БАН Маргарита Ваклинова.

По думите на арх. Тодоров използва се законовата възможност за парцели, които имат лице на три улици, нямат ограничения за плътност, интензивност и височина на застрояване. Инвеститорът използва тълкувателно писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, засягащо подобен случай, каза арх. Тодоров.

Спирането на подобен проект е възможно само ако Националният институт за паметниците на културата не съгласува проекта. Следващата инстанция, която трябва да се произнесе по проектната документация, е общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) към дирекция "Архитектура и градоустройство". ОЕСУТ не може да върне проект, който не е в нарушение на закона, няма и възможност за оценка на естетическата стойност на обекта, защото в Закона за устройство на територията (ЗУТ) отпадна тази разпоредба.

Проектът за изменение на действащия план за регулация и застрояване (ИПРЗ) е обявен на 20 юни. Собственик на хотела и инвеститор на проекта за изменение е фирма "Бългериън хотел сървисиз" АД. Проектът е дело на "Нела - Даниела Коларова" ЕТ с управител инж. Даниела Коларова. На основание на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ е разработен проектът за ИПРЗ, каза в отговор на въпрос на "Строителство Градът" инж. Даниела Коларова. Според чл.27, ал.3: "Плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване."

Инвеститорът предвижда да проведе архитектурен конкурс за проект за самата сграда, по който ще се реши конкретното архитектурно-обемно решение, допълни също инж. Коларова. Досега проектът за ИПРЗ не е разгледан от ОЕСУТ. Всяка страна съхранява своя исторически център и всеки град трябва да се стреми да защитава централната си част, каза кметът на район "Средец" инж. Маргарита Гутева. По думите й надземните части на предлаганата сграда на мястото на хотел "Рила" ще "захлупят" всички сгради в близост.

Директорът на Националния археологически институт с музей Маргарита Ваклинова посочи, че е важен въпросът за съдбата на археологическите паметници, които се намират под хотела и които при събарянето му могат да бъдат унищожени.Според директора на Националния институт за паметници на културата арх. Георги Угринов необходимо е, ако се установи, че има археология, защото много е възможно тя да е била унищожена при строителството на хотел "Рила", тя да бъде запазена. Затова, ако започне изграждане на нова сграда на мястото, трябва да има наблюдаващ археолог, посочи също арх. Угринов.

Мнения

Кметът на район "Средец" инж. Маргарита Гутева: Кметство "Средец" е подало възражение в Столичната община срещу проектаНормално е бизнесът да иска да печели, но защо трябва да е за сметка на София. Освен това при създаване на подобен мащабен проект ще има инфраструктурни проблеми - ще има постоянни задръствания в малките централни улици. Кметство "Средец" е подало възражение в Столичната община. Подземните нива също са проблем, тъй като в София подпочвените води са на малка дълбочина и един такъв проект ще доведе до оттичане на подпочвените води. Това ще подпкопае околните сгради като например малката църква "Св. Николай Мерликийски", на която южната стена и без това е напукана.

Камара на архитектите в България: Поради значимостта на обекта да се организира конкурс за избор на проектантиВ становище на Камара на архитектите в България, подписано от заместник-председателя на КАБ арх. Иво Пантелев, се посочва, че e важно да не се поставят корпоративните интереси над обществените. Трябва да се спазят законовите изисквания при разрушаване на сегашния хотел и проектирането и строителството на новия обект. Поради значимостта на обекта да се организира конкурс за избор на проектанти. Столичната община да изработи принципи за действие при такъв тип значими обекти, както и да се ускори изготвянето на подробен устройствен план на централна зона.

коментар на "София за нас/Sofia for Us": Хотел "Рила" не е в свързано застрояване с черквата "Св. Николай Чудотворец". Затова тук не би следвало да се прилага цитираният казус на чл. 27 (3 ) от ЗУТ.

Няма коментари: