понеделник, 10 март 2008 г.

От българските държавни служители се изисква да предоставят повече информация за потенциален кофликт на интереси

07/03/2008 - СОФИЯ, България

Министър-председателят Сергей Станишев обяви в четвъртък (6 март), че висшите държавни служители ще трябва да представят три вида декларации, свързани с конфликт на интереси.
Първата декларация, която ще трябва да се попълва при назначаването на работа, трябва да излага всички обстоятелства, които могат да създадат трудности или да доведат до конфликт на интереси.
След това държавните служители ще трябва да представят ежегодни декларации за конфликт на интереси, когато техни близки или роднини участват в обществени търгове.
И най-накрая, висшите държавни служители ще трябва да декларират всеки отделен случай на конфликт на интереси, когато възникне такъв.
Станишев обясни, че мерките са опит да се гарантира етично поведение.


Сега, 24 часа, Труд - 07/03/08; бТВ, БНР, News.bg - 06/03/08
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bg/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2008/03/07/nb-10

Няма коментари: