вторник, 29 септември 2015 г.

ГРАДОУСТРОЙСТВОТО на СОФИЯ - ПУЛСЪТ във ВРЕМЕТО

Документална изложба за историята на градоустройството на София :
в Музея за история на София -  2 етаж с анасьора, в залата с куполите
под покрива на бившата Централна минерална баня.
Начало - 17 септември 2015 г.


Изложбата беше подготвена в рекордно кратки срокове - от април до септември 2015 г. 
За това време бяха съставени концепцията, тематико-експозиционният и финансовият план;
бяха направени издирванията на планове във всички възможни институции в София, документи, снимки и пубикации от архивите на Музея за история на София и от Държавните архиви; бе осъществен подборът им и бяха сканирани; 
оригинални планове и макети бяха спешно реставрирани; 
бе заснета залата; бяха изготвени актуални чертежи и проект за аранжирането й;
изготвиха се текстовете и се преведоха на английски език; 
изработи се проект за дизайн на таблата и бяха аранжирани материалите по тях; 
бяха изготвени проекти за плакат и дипляна; бяха събрани съвременни книги по темата.
В последните пет дни преди официалното откриване бяха разпечатани таблата на коматекс. Всеки ден се работеше най-малко до полунощ; 
подребдбата на залата завърши към 12:00 ч. на 16 септември - само минути преди обиколката на официалните лица по повод тържественото откриване на Музея за история на София.
 Критикуват ни, че залата била претрупана с материали, че имало много текстове, 
че шрифтовете били дребни, че изложбата приличала на учебник по градоустройство.
И все пак - на тази ограничена площ ние представяме развитието на селището за 2000 години.
Поставяме акцент на периода след Националното освобождение (1878 г.), но показваме етапите в античността, средновековието, Възраждането, след Втората световна война, 
както и след 1989 г.

Може би, ако имахме повече време и повече средства, бихме се справили по-добре.
Може би ако ни бе предоставена друга зала, бихме подготвили таблата по-добре.
Но не чухме поне едно благодаря за свръх-усилията, които положихме.

Л.С.

Няма коментари: