понеделник, 9 юли 2012 г.

Зданието на Центpална коопеpативна банка в СофияСпоред проучването за зданието на Централната кооперативна банка от арх. Мариана Везнева – НИПК (1977-78 г.), копие от което се съхранява в архива на ОП „Стара София” със Софийски исторически музей, сградата е построена след конкурс през 1914 г. от арх. Никола Лазаров, а е надстроена през 1920 г. от колектива на архитектите Георги Фингов, Димо Ничев и Георги Апостолов.

Всъщност, през 1925-28 г., след ограничен конкурс, в който участва и самият арх. Н. Лазаров, арх. Георги Фингов и арх. Димо Ничев разширяват сградата в посока към ъгъла на ул. “Ив. Вазов” и “Г.С. Раковски”, надстрояват я с два етажа и увенчават с нов купол. Тогава е преместена и скулптурната група от трима души, поддържащи земното кълбо (автор: Любен Димитров), която увенчава купола и символизира кооперативното движение (според публикация в сп. БИАД, бр. 19/1930).

В своя публикация от 1930 г. арх. Никола Лазаров коментира, че надстройката от арх. Георги Фингов и арх. Димо Ничев, е загрозила значително неговото произведение с премахването на мансардния етаж и надстройка, фланкираща главния вход на сградата, с промяната на ъгловия купол, и с липсата на достатъчно „внушителна монументалност”.
В отговор на публикацията на Лазаров, арх. Георги Фингов защитава своя проект и уместността на разширението като най-точно отговарящ на заданието на конкурса. Той обяснява, че Централната кооперативна банка на ул. “Ив. Вазов” 1 и ул. “Г. Бенковски” е била първоначално проектирана и изградена на един етаж от арх. Даскалов през ок. 1890 г. Впоследствие на два пъти е надстроявана - от арх. Джаков и от арх. Никола Лазаров. Липсата на тежки декоративни елементи обосновава с обстоятелството, че съществуващата сграда е имала голяма пукнатина в ъгъла към Народния театър.

д-р арх. Любинка Стоилова

Един архитектурен спор
материал от Георги Мърхов, който се позовава на горната статия

Няма коментари: